DRET MERCANTIL

  • Competència deslleial.
  • Incompliments de contractes.
  • Dret societari: constitució de societats, operacions de reestructuració i conflictes societaris.
  • Concursos de creditors.