ÀREES D’ACTUACIÓ

Els nostres serveis jurídics abasten diverses branques del dret i dins de cadascuna oferim des de l’assessorament puntual o continuat d’empreses i particulars, fins a la planificació d’estratègies legals, així com la defensa jurídica en processos judicials i extrajudicials, i la implementació de polítiques i protocols destinades a garantir una eficient cobertura legal.

Dret
civil processal

Dret
de família i sucessions

Dret laboral
i de la seguretat social

Dret
mercantil

Dret
penal

Mediació
familiar i civil

Dret
bancari i hipotecari

Compliance
laboral i penal