DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • Acomiadaments.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Vulneració de drets fonamentals.
 • Sancions laborals.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Modificacions de les condicions de treball.
 • Successió i subrogació d’empresa.
 • Accidents de treball.
 • Expedients enfront d’organismes públics: Fons de Garantia Salarial, SPEE, INSS i TGSS.
 • Tramitació i reclamació en procediments per prestacions contributives: Incapacitat permanent o temporal, jubilació i supervivència.
 • Tramitació i reclamació en procediments per prestacions no contributives, invalidesa i jubilació.