AVIS LEGAL

 ASLES GRUP ADVOCATS SLP (d’ara endavant, El Responsable) com a entitat responsable del lloc web, en compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) informa als usuaris de les dades identificatives com a propietari del Web:

 

ASLES GRUP ADVOCATS SLP

Domini: www.aslesgrup.es

Adreça: Camí Ral, 495, 4rt 1ª. 08302 Mataró (Barcelona)

Telèfon:: 93.741.28.89

E-mail: asles@aslesgrup.com

CIF/NIF: B63820161

 

EL RESPONSABLE insta a tot usuari que pretengui la navegació per aquest web, a llegir l’Avís Legal i els Termes d’Ús que a continuació s’exposen.

El fet de navegar per aquest lloc web, implica el coneixement i acceptació de les presents Condicions d’Ús per part de l’usuari.

En primer lloc, cal assenyalar el fet que la informació que trobarà a la web, està redactada en català, espanyol i anglès.

FINALITAT

A través d’aquesta pàgina web, ASLES GRUP ADVOCATS SLP pretén informar de la nostra activitat professional com a despatx d’advocats.

CONTINGUT

Pel que fa al contingut, la pàgina web pretén donar a conèixer als usuaris d’Internet l’empresa titular del RESPONSABLE, així com els serveis i activitats que aquesta posa a la disposició dels usuaris. Així mateix, disposa de formularis en els quals es recapten dades de caràcter personal, imprescindibles per poder atendre les peticions prèvies dels usuaris.

MODIFICACIONS

El titular de la web es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús. Per això, l’usuari que visiti la pàgina web haurà de llegir-les i acceptar-les en cada visita que realitzi.

RESPONSABILITATS

EL RESPONSABLE no es responsabilitza de la qualitat de navegació ni de la velocitat d’accés. Tot usuari que accedeixi a aquesta pàgina es compromet a fer-ho conforme a la llei, la moral i l’ordre públic, quant a l’accés i la navegació.

PROHIBICIONS

Es prohibeix la introducció de virus que puguin perjudicar a la pàgina en si o a tercers. La navegació realitzada per l’usuari, estarà sota la responsabilitat del propi usuari. De la mateixa manera, es prohibeix l’enviament i transmissió de qualsevol tipus de material amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic o en qualsevol manera ofensiva i/o que constitueixi o fomenti conductes que puguin ser contràries a les lleis vigents.

PROCEDIMENT D’ACCÉS A LES DIFERENTS ZONES DE LA PÀGINA

Per accedir als apartats que componen el website, no és necessari registrar-se com a usuari de la web, per la qual cosa és d’accés lliure. Als apartats on hi ha FORMULARIS DE CONTACTE, es recapten, prèvia acceptació de l’usuari, les dades de caràcter personal imprescindibles per poder establir aquesta comunicació i poder atendre la petició de l’usuari, aquesta es la finalitat del tractament. Aquests són protegits d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el RGPD 2016/679.

ENLLAÇOS O LINKS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de ASLES GRUP ADVOCATS SLP. En qualsevol cas, ASLES GRUP ADVOCATS SLP no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva Privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal. ASLES GRUP ADVOCATS SLP recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de Privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de ASLES GRUP ADVOCATS SLP haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. ASLES GRUP ADVOCATS SLP es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la present pàgina web, així com els noms comercials, marques o logotips inserits en la mateixa, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars. L’accés a la pàgina web no implica en cap cas la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni atorga cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns objecto de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització del RESPONSABLE. El contingut del present website podrà ser descarregat en la terminal de l’usuari únicament per a ús personal i estarà subjecta als principis de bona fe i a les lleis vigents.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El propietari del web no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

• La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.

• L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

• Els danys que es poguessin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

El propietari podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació i es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar cap tipus de publicitat enganyosa.

A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en les diverses seccions que la componen. El propietari del web, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

El propietari es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als usuaris d’aquest web sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre l’usuari i el web, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies de l’empresa.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLES

Les Condicions d’Ús d’aquest web i totes les situacions que poguessin derivar-se de la mateixa, es regiran per la legislació espanyola. Davant qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o utilització d’aquest website, l’usuari fa renúncia expressa del seu propi fòrum, sotmetent-se a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

CLÀUSULA D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Les dades personals recaptades mitjançant aquest lloc web, seran incloses posteriorment en un fitxer automatitzat, Usuaris Web, titularitat del RESPONSABLE, i seran tractats a tot moment sota les directrius del RGPD 2016/679. Les finalitats de l’ús de les dades contingudes en aquest fitxer, marcades a cada apartat de la web de forma explícita, poden ser les següents: possibilitat de comunicació, mitjançant correu electrònic com a resposta a preguntes realitzades per l’usuari, comentaris o sol·licitud d’informació d’interès, procediments de compra de producte, servei, d’activitat o lloguer i fer possible aquest procediment segons marca la normativa vigent. Vostè podrà exercir qualsevol dels drets legals: accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, la limitació o oposició al seu tractament o retirar el consentiment prestat dirigint-se per carta certificada o qualsevol un altre mitjà que acrediti la identitat del remitent, i que deixi constància de la seva recepció al RESPONSABLE, adjuntant còpia del DNI.

Els presents termes han estat actualitzats a abril de 2019.