DRET CIVIL PROCESSAL

  • • Dret immobiliari:propietat, drets reals i arrendaments.
  • Obligacions i contractes.
  • Reclamacions de quantitat.
  • Dret dels consumidors.
  • Registre de la propietat.
  • Jurisdicció voluntària.
  • Dret de danys i responsabilitat civil.